Fakülteler / Faculties

Güncel Gönderiler

 • Gökbunar, Ramazan; Yanıkkaya, Halit; Cura, Serkan (2008-03-01)
 • Gökbunar, Ramazan; Yanıkkaya, Halit (2004-11-15)
 • EGE, Arzu; KARALI, Turgay; HARMANŞAH, Coşkun; PARALI, Levent (2012-09-11)
 • ASIRDIZER, Mahmut; YAVUZ, Mehmet Sunay (2007-09-06)
  Arastırmada ergenlerin cinsiyet, yas, anne - baba ögrenim düzeyi, aile iliskileri, ailenin birlikte yasama durumu ve çocugun sosyal -spor etkinliklerine katılma durumu degiskenlerinin ergenin arkadaslarının suça yönelik ...
 • KOÇAK, Süleyman; KOÇAK, Çağrı Ceylan (2016-05-24)
  Günümüzde uygulamalı birçok bilim dalı temel bilimlerin üzerine yükselmektedir. Bunlara en canlı örneklerden biri temel araştırmanın yanı sıra sanayide de geniş uygulama alanı bulan ve günümüzde enerji sektöründe önemli ...
 • KAYAARDI, Semra; ÇAĞINDI, Özlem; DAĞBAĞLI, Seval (2012-12-06)
  Birincisi 2-3 Aralık 2010 da Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Et Teknolojisi Bilim Dalınca Kuşadası/AYDIN’da düzenlenen “Et Ürünleri Çalıştayı”nın ikincisini Celal Bayar Üniversitesi ...
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi (2015-11-27)
  Sempozyumumuzun değerli katılımcıları, 1995 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen Sosyal Hizmet Sempozyumları’nın ondokuzuncusu, 26-28 Kasım 2015 tarihleri arasında Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ...
 • İktisat ve İdari Birimler Fakültesi; Salihli Meslek Yüksekokulu (2013-05-09)
 • Çelebi, Ahmet Kemal; Kovancılar, Birol (2012)
  Çalışmamız son yıllarda dünya ülkelerinde yaygın bir şekilde uygulanan kamu mali yönetim reformlarının temelinde yer alan performans-esaslı bütçe sisteminin yapısı ve özelliklerini ele almaktadır. Teorik çalışmalar ve ülke ...
 • Çelebi, Ahmet Kemal (CBÜ İİBF Dergisi, 2002)
  Teknoloji, dünya ekonomisi ve politikas içinde ülkelerin konumlarını ve aralarındaki ilişkileri belirleyen temel faktörlerden birisidir. Uluslar aras ticarette rekabet edebilirliğin ölçüsü teknolojiyi üretebilme ve ...
 • Çelebi, Ahmet Kemal; Yanıkkaya, Halit; Gökbunar, Ramazan; Altın Gölova, Asena (2009)
  Sosyolojik olarak toplumun orta direği kabul edilen esnaf ve sanatkârın yaşadığı sosyo-ekonomik sorunlar; sadece bu kesimin iç sorunu olmayıp hem ekonomiyi hem de sosyal dokuyu olumsuz etkilemektedir. Esnaf ve sanatkâr ...
 • Muter, Naci B.; Sakınç, Sürreyya; Çelebi, Ahmet Kemal (1993)
  Devletin, ekonomik ve sosyal alanda yerine getirmek durumunda olduğu görev ve sorumlulukların gerektirdiği kamu harcamalarının finansmanı konusunda en sağlam yöntem vergilemedir. Oysa II. Dünya Savaşı sonrası dönemde ...
 • Gökbunar, Ramazan (2014-04-25)
 • Gökbunar, Ramazan; Tezcan, Keramettin; Utkuseven, Ahmet (2002-03-20)

View more